Dấu ấn hành trình khát vọng lớn

Thứ ba - 18/07/2023 02:53 735 0
Bình Phước là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước tiếp tục có bước phát triển tích cực. Những thành tựu mà Bình Phước đạt được trong thời gian qua đến từ nhiều nguyên nhân, song một trong những nguyên nhân quan trọng là tỉnh đã nhanh chóng triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và ban hành các chương trình hành động cụ thể, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống nhanh nhất và phù hợp thực tiễn.

“Đòn bẩy” hiện thực hóa khát vọng phát triển

Ngay sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Việc học tập, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ảnh hưởng và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được xây dựng thành các chương trình, kế hoạch với những yêu cầu cụ thể là các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cùng cấp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân

4 08572418072023
Hiện nay, thu hút đầu tư của Bình Phước đã vươn ra mạnh mẽ bên ngoài lãnh thổ đất nước. Trong ảnh: Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao đổi với thủ trưởng các bộ, ngành Trung ương sau khi đoàn tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản - Ảnh: Xuân Túc

Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đã được các cấp ủy thực hiện theo hướng kết hợp với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động một cách thiết thực. Ngoài ra, việc quản lý, đánh giá chất lượng học tập được đổi mới theo hướng đánh giá thực chất về mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với những nội dung cơ bản, các điểm mới của nghị quyết và năng lực vận dụng nghị quyết của cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. 

Để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn, ngày 30-9-2022, Đảng bộ tỉnh Bình Phước ban hành Chương trình hành động số 17-CTr/TU về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Chương trình hành động số 17 của Tỉnh ủy với 58 nghị quyết, chỉ thị trên các lĩnh vực và 2 nghị quyết chuyên đề bao quát hầu hết các mặt phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, con người, quốc phòng - an ninh… Các chỉ thị, nghị quyết tập trung vào 13 nhóm vấn đề theo chủ đề, đó là các chủ trương, định hướng về phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển công nghiệp; phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển nông nghiệp; phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; phát triển đô thị; chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính; về huy động nguồn lực đầu tư; phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; về đảm bảo quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

hinh 4 08495618072023
Đường Phan Bội Châu, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài hoàn thành mở ra không gian phát triển cho cả một khu
vực rộng lớn - Ảnh: Quang Xuân

Có thể khẳng định, Chương trình hành động số 17 là một chương trình tổng thể vừa mang tính định hướng cao vừa mang tính thực tiễn lớn, hàm chứa nhiều nội dung quan trọng, được xây dựng công phu, khoa học, phù hợp thực tiễn, phát huy được trí tuệ tập thể. Đặc biệt, chương trình đã cụ thể hóa đầy đủ những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với tinh thần chiến đấu cao hơn, nỗ lực quyết liệt hơn, các chỉ tiêu đề ra cao hơn so với nghị quyết đại hội. Điều đó, thể hiện quyết tâm và khát vọng đưa Bình Phước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Chương trình hành động số 17 cũng đã định ra cách làm, bước đi cụ thể giúp cấp ủy, chính quyền các cấp có thể áp dụng tốt nhất để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Về những kết quả này, trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) ngày 10-7-2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường khẳng định: “Việc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, gồm gần 60 chỉ thị, nghị quyết, kết luận, đề án của Chương trình hành động số 17 có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới”. Có thể thấy, Chương trình hành động số 17 và việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết, đề án của chương trình sẽ là “đòn bẩy” để Bình Phước thực hiện khát vọng phát triển. 

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư

Ngoài đẩy mạnh xây dựng, phát triển trên tất cả lĩnh vực, Bình Phước đã bắt đầu từ một tỉnh “nhỏ” (về vị thế) vươn ra quốc tế bằng các hội nghị quảng bá, xúc tiến đầu tư được tiến hành thường xuyên. Tiếp theo những thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư trước đây, tháng 4-2023, Bình Phước đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư tại Seoul, Hàn Quốc với sự tham dự của khoảng 100 doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc. Tại hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh: “Bình Phước là một thị trường mới nhiều tiềm năng, phù hợp với yêu cầu và là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc trong thời gian tới”. Đây chính là những tiền đề, dấu ấn quan trọng để tỉnh Bình Phước bắt đầu cho một hành trình khát vọng lớn, vươn lên mạnh mẽ không chỉ thu hút đầu tư trong nước mà cả từ nước ngoài.

z4525457669564 38322505b1ded81346f52cb32d6dcc46 08492118072023
Bình Phước đang từng ngày đổi mới và phát triển

Trả lời phỏng vấn của BPTV ngày 10-7-2023 về việc làm thế nào để thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các chỉ tiêu, nghị quyết phát triển, nhất là các giải pháp chiến lược để đến cuối nhiệm kỳ Bình Phước hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc đầu tiên là: “Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, định hướng theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy và phải được thấm sâu vào cuộc sống”.

Qua hơn 1 năm thực hiện Chương trình hành động số 17 và các nghị quyết, đề án cụ thể hóa, tỉnh gặt hái được những kết quả bước đầu hết sức khả quan về kinh tế - xã hội: Năm 2021, Bình Phước đạt tốc độ tăng trưởng 7,34%, cao nhất so với các địa phương trong vùng và đứng thứ 20 cả nước; năm 2022 tăng 8,42%; 6 tháng đầu năm 2023 ước tăng 7,27%, tăng cao nhất so với vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 14 so với cả nước. Bình Phước đã hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh ủy Bình Phước đặt mục tiêu phấn đấu để Bình Phước trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đối với mỗi chủ trương, nghị quyết, từ khâu ban hành đến triển khai thực hiện là cả quá trình dài, trong quá trình ấy không thể thiếu bước đầu tiên là tuyên truyền, phổ biến. Để người dân, doanh nghiệp hiểu những chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, định hướng lớn của tỉnh, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Chương trình hành động số 17. Để thu hút các nhà đầu tư cần tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những chủ trương, đường lối, hình ảnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Hiện nay, thu hút đầu tư của Bình Phước đã vươn ra mạnh mẽ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, vì vậy cần chú trọng hơn nữa tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bình Phước đến các nước trên thế giới. Để cán bộ, đảng viên hiểu, thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết của tỉnh, ngoài tiếp tục thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và có những chủ trương mới, cụ thể để khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung…

Những thành công trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh với việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung mà nghị quyết và Chương trình hành động số 17 đề ra là sự khích lệ lớn, đòn bẩy để Tỉnh ủy Bình Phước tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra. Bình Phước sẽ sớm hoàn thành khát vọng lớn của mình, ngày càng văn minh, giàu đẹp, trở thành điểm đến hấp dẫn.

Nguồn tin: Mạc Đình Huấn - baobinhphuoc.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay19,466
  • Tháng hiện tại336,316
  • Tổng lượt truy cập24,171,008
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây