Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Thứ năm - 04/11/2021 04:14 970 0
Sáng ngày 02/11/2021, Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Về dự có các đồng chí: Đỗ Đức Hòa - TUV - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trịnh Thanh Tuệ - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Quốc Duy - TUV - Bí thư Tỉnh Đoàn.
Trong 05 năm qua, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh Bình Phước đã cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những công trình, phần việc cụ thể và đưa vào đời sống, sinh hoạt của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, tạo bước chuyển trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ. Qua đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức gần 6 nghìn buổi tuyên truyền với nhiều chủ đề, nhiều hình thức, đã thu hút hơn 453 nghìn cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Có hàng trăm mô hình hay, cách làm sáng tạo; hàng trăm gương đội viên tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế, hiến máu tình nguyện; gương đảng viên trẻ, nhà giáo trẻ tiêu biểu… thường xuyên được nêu gương, nhân rộng trên các phương tiện truyền thông của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội toàn tỉnh đã thực hiện xây dựng mới 72.4 km và sửa chữa hơn 40 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 210 tuyến đường Thắp sáng đường quê, Ánh sáng an ninh, Đèn đường năng lượng mặt trời với chiều dài 127.5 km, tổng kinh phí thực hiện là 5,1 tỷ đồng; tổ chức 769 buổi tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa; xây dựng mới 173 mô hình hạn chế rác thải nhựa; ra quân bóc xóa 380 km quảng cáo, rao vặt, biển báo trái phép, tín dụng đen tại các trục đường chính, trong các tuyến phố đô thị; dọn dẹp, chỉnh trang đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ, dọn rác 285 km đường liên thôn, 191 km đường lô, liên lô cao su; thu gom, phân loại và xử lý 95 tấn rác thải nhựa; nạo vét 60.4 km kênh mương; xây dựng 41 tuyến “Đường hoa thanh niên”…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ cụ thể; xác định nội dung đột phá để xây dựng tác phong, hình ảnh cán bộ Đoàn, Hội, Đội sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sâu sát cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên, nhất là người đứng đầu. Gắn việc “làm theo” Bác, trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua, Cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự lan tỏa trong toàn Đoàn và xã hội…


Trong buổi sáng cùng Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn mở rộng lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022, bầu bổ sung 12 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021;

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021; 11 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021;

Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực hiện các hoạt động trong Tháng thanh niên và Hội LHTN Việt Nam tỉnh thừa ủy quyền của Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho đồng chí Trần Quang Bình - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Gia Mập vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021.

* Một số hình ảnh tại hoạt động:
hinh 1
Đ/c Trần Quốc Duy - TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại Hội nghị sơ kết 05 năm
thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
 
hinh 2 2
Đồng chí Trịnh Thanh Tuệ (hàng thứ nhất từ phải qua trái) cùng đồng chí Lê Thị Hồng Phấn -
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh (hàng thứ nhất từ trái qua phải) trao bằng khen
của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016 - 2021
hinh 3
Đ/c Đỗ Đức Hòa - TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy (hàng thứ 3 từ trái qua phải) cùng đồng chí Trần Quốc Duy - TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn (hàng thứ 5 từ trái qua phải) tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2016 - 2021
hinh 4
Đ/c Trần Quốc Duy - TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn (hàng thứ 6 từ phải qua trái)
cùng đồng chí Lê Thị Hồng Phấn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn (hàng thứ 7 từ phải qua trái)
tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021
​​​​​​ 
hinh 6
12 đồng chí cán bộ Đoàn được bầu bổ sung tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ X,
nhiệm kỳ 2017 - 2022
 
hinh 8
Đ/c Đỗ Đức Hòa - TUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy (hàng thứ 1 từ trái qua phải) cùng đồng chí Trần Hoàng Trực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh (hàng thứ 3 từ trái qua phải) tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực hiện các hoạt động trong Tháng thanh niên
 
hinh 9
Đồng chí Trần Hoàng Trực - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh thừa ủy quyền của Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao bằng khen cho đồng chí Trần Quang Bình - Chủ tịch Hội LHTN
Việt Nam huyện Bù Gia Mập vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai
Chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021.

Tác giả bài viết: (Văn Khá - TĐ)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay14,573
  • Tháng hiện tại322,902
  • Tổng lượt truy cập21,949,768
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây