Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ ba - 17/08/2021 23:36 1.265 0
Ngày 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị ở điểm cầu Trung ương tại Trung tâm Hội nghị quốc tế có: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng...
 

132736351631169589 1 1629091142472
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng... tới dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lần đầu tiên tổ chức một hội nghị phối hợp hành động quy mô toàn quốc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức mới đa dạng, hiệu quả.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, Hội nghị này nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, phối hợp thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam, nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

“Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức một hội nghị thống nhất, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, với quy mô toàn quốc. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo trung tâm, các đại biểu sẽ góp ý bổ sung, biểu thị quyết tâm chính trị, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hội nghị sẽ được lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để thực hiện, đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đỗ Văn Chiến phát biểu.
 

132736352196917724 2 1629091167049
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ
Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị. Ảnh:VGP/Nhật Bắc.

Triển khai chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của MTTQ và các tổ chức thành viên, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết các lực lượng và xây dựng đồng thuận xã hội.

Theo đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân, sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng và phát triển đất nước.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước. Bộ máy tổ chức của Mặt trận và các tổ chức thành viên được tăng cường; hoạt động tiếp tục đổi mới phong phú về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao về chất lượng, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chương trình hành động MTTQ Việt Nam và các Tổ chức thành viên tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, chủ động, tích cực xây dựng và nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động; phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức để tập hợp các thành viên, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ hai, căn cứ các quy định của pháp luật, MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước kịp thời thể chế, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII để vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên thực hiện.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp, phản ánh đến các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; đồng thời bám sát, “theo đến cùng” những sự việc có ảnh hưởng sâu rộng trong phạm vi lớn, phấn đấu thực hiện phương châm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra là: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thứ tư, tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội tập trung vào một số nội dung quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước như: Luật Đất đai; các chương trình mục tiêu quốc gia; lập, thực hiện các quỹ vận động, đóng góp ngoài ngân sách Nhà nước; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và góp ý kiến xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, cán bộ Đoàn, Hội các cấp, thực hành lời dạy của Bác Hồ: “Công tác Mặt trận vừa đoàn kết, vừa đấu tranh”, mỗi cán bộ Mặt trận “phải tích cực và phải chủ động giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận; phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận”, “làm việc kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận”, “phải đi đường lối quần chúng, không được quan liêu mệnh lệnh và gò ép nhân dân”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư.

Thứ sáu, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

Tại lễ phát động chương trình, thay mặt tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ TW Đoàn, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo một số  nét tiêu biểu về cách làm mà tổ chức Đoàn đã triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong thời gian.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai rất sớm các hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay từ khi chuẩn bị diễn ra Đại hội 13 của Đảng. Đồng thời, ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc, tuổi trẻ cả nước đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động” chào mừng thành công Đại hội và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại 91 địa điểm trên cả nước và nước bạn Lào, tạo ra hiệu ứng xã hội sâu rộng, tích cực trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên cả nước. Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - ngày 19/5/2021, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội. Để triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn và đồng thời để phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 vào thời điểm đó, Đoàn Thanh niên đã lựa chọn tổ chức hội nghị dưới hình thức trực tuyến. Đây được đánh giá là Hội nghị trực tuyến có số lượng điểm cầu được kết nối lớn nhất với 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, hơn 17.000 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở cùng sự tham gia của 73.206 cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

132736366187189340 8f2b62d16b5f9c01c54e

Nguồn tin: doanthanhnien.vn: (VH)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay19,466
  • Tháng hiện tại335,233
  • Tổng lượt truy cập24,169,925
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây