Hội nghị lấy ý kiến Thường trực Tỉnh Đoàn các thời kỳ về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Chủ nhật - 24/07/2022 23:58 2.996 0
Nhằm tiếp thu và tổng hợp các ý kiến, đóng góp để xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đoàn tỉnh. Ngày 22/7/2022 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Thường trực Tỉnh Đoàn các thời kỳ về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
toan canh dai hoi
Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Thỏa - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Sông Bé khóa III, IV; đồng chí Nguyễn Hồng Trà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa VIII; đồng chí Trần Quốc Duy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước; đồng chí Nguyễn Văn Nhãn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa VII; đồng chí Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa IX; đồng chí  Mạc Đình Huấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa X.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Trực -Bí thư Tỉnh Đoàn mong muốn các ý kiến góp ý, đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị để đưa ra những vấn đề lớn trong việc xây dựng hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội với các nội dung về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI; Nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027…
h1 5
Đồng chí Trần Hoàng Trực, Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Góp ý tại hội nghị, đa số các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị bài bản, công phu, kỹ lưỡng, đánh giá kết quả công tác đoàn của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2027 ; báo cáo chính trị có nhiều điểm mới phù hợp với tình hình xã hội và thanh thiếu nhi, đặc biệt đã bám sát tinh thần của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đồng chí Nguyễn Văn Thỏa - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Sông Bé khóa III, IV lưu ý: việc xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm ngoài phong trào chung, cần sáng tạo đổi mới các phong trào đặc thù của tỉnh. Khẳng định công tác xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống chính trị, xây dựng Đội mạnh sẽ xây dựng được tổ chức Đoàn mạnh, đối với Tổng phụ trách Đội cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng có chuyên môn nghiệp vụ. Hoạt động Đội là hoạt động trong và ngoài nhà trường, giáo viên TPT cần chú trọng và tổ chức các hoạt động thiết thực dành cho thiếu nhi.
h2 3
Đồng chí Nguyễn Văn Thỏa, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Sông Bé khóa III, IV phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mạc Đình Huấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa X phát biểu: Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn cần được tiếp tục hoàn thiện, với sự sắp xếp theo bố cục liền mạch; Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn cần triển khai hiệu quả, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tạo điều kiện môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy bản thân đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên; có các chương trình, phong trào thu hút sự tham gia của thanh niên trong việc chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 04-NC/TU của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
h7 1
Đồng chí Mạc Đình Huấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa X phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhãn - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa VII, VIII đề nghị trong dự thảo báo cáo chính trị cần phân tích, làm rõ các số liệu, các nội dung đánh giá và dự báo tình hình trong thời gian tới, các nội dung cần được chọn lọc kỹ lưỡng, ngắn gọn, xúc tích.
h3 3
Đồng chí Nguyễn Văn Nhãn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa VII phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lý Trọng Nhân - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa IX nhấn mạnh nên bổ sung những số liệu và mô hình để làm rõ nét những kết quả đạt được. Những nội dung liên quan đến thanh niên dân tộc thiểu số cần được nêu lên những điểm nổi bật.
h4 2
Đồng chí Lý Trọng Nhân, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa IX phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Duy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa XI cũng góp ý cần bổ sung các hoạt động tiêu biểu, nổi bật của tỉnh, cần đưa vào những nội dung trong cẩm nang các mô hình của tỉnh.
h5
Đồng chí Mạc Đình Huấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa X phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Trà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa VIII đề nghị cần bám sát thực tế tại địa phương để xây dựng đề án trong nhiệm kỳ mới phù hợp, tích lũy những kết quả đã đạt được để tiếp tục phát triển. Tiếp tục phát huy tính xung kích, tính cộng đồng, tính nhân văn thông qua phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
h6
Đồng chí Nguyễn Hồng Trà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khóa VIIIphát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung như: Khẩu hiệu hành động; công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; công tác cán bộ; vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh thiếu nhi, thiết kế các chương trình, sân chơi lành mạnh, hoạt động nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi,…cũng được các đại biểu đề cập tại Hội nghị.
 
Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đồng chí Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp ý kiến cụ thể, tâm huyết của các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ. Các ý kiến sẽ được tiếp thu, tập hợp đầy đủ để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thảo luận, có những chỉnh sửa phù hợp trong quá trình hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
h8 3
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Tác giả bài viết: Thùy Dương (TD)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Hôm nay14,899
  • Tháng hiện tại332,806
  • Tổng lượt truy cập22,906,789
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây