Đổi mới phương thức lãnh đạo, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở

Chủ nhật - 02/01/2022 03:19 558 0
Trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với thực hiện nhiệm vụ của chính trị của từng đơn vị; chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, có sự thống nhất xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở, nhờ đó các đơn vị đều hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
Đổi mới phương thức lãnh đạo, thống nhất xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở
Chiều 31/12/2021, tại trụ sở Trung ương Đoàn, Ban Dân vân Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021.
132854368650441425 z3070029980928 d3bb5bfa726b758485978b6277e14ea5


Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cùng các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn và đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong năm 2021, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai các nhiệm vụ, nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia tích cực, trách nhiệm vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đoàn viên, hội viên, người dân, thanh thiếu nhi gặp khó khăn do đại dịch.

Đặc biệt, các đảng đoàn và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có sự điều chỉnh linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp nhằm thích ứng với những thay đổi của tình hình mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài.
 

132854381750896550 z3070097691529 9d64a86a4c460eb1d8feb2816f1a7733


Phương châm "Tiên phong - Tương trợ -Thích ứng" được thực hiện hiệu quả

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, dù năm 2021 diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghiên cứu, học tập và quát triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII được triển khai nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và đúng yêu cầu. Ngay sau Đại hội Đảng XIII, Trung ương Đoàn đã tổ chức 91 hoạt động (90 hoạt động trong nước và 01 điểm cầu tại Lào) chào mừng thành công ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức "Ngày thanh niên cùng hành động" với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến cộng đồng, xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người già, người neo đơn, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới..; xây dựng chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII... cùng nhiều hoạt động tham gia tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

132854368927848771 z3070097666030 a2410b11434e5394ea4069751537b4da


Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp, phương châm "Tiên phong - Tương trợ -Thích ứng" của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đặt ra đã được các tổ chức thanh thiếu nhi quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả. Không phân phân biệt ngày đêm, không phân biệt vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn hay vùng dịch bệnh, thanh niên sẵn sàng tiên phong tham gia vào tất cả các mặt trận theo chỉ đạo của tổ chức Đoàn, cấp ủy, chính quyền các địa phương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch; sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ với nhau, chia sẻ với bà con và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với nhiều chương trình tương trợ hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của cộng đồng xã hội. Đồng thời, tất cả hoạt động của Đoàn - Hội và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam đều được chuyển đổi để thích ứng kịp thời với những khó khăn do dịch bệnh.

Bên cạnh đó, dù gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức các hoạt động phong trào, nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn không điều chỉnh các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, mà chỉ điều chỉnh phương thức để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Những hoạt động lớn của năm trên tinh thần thích ứng và tận dụng tối đa chuyển đổi số đều được tổ chức thành công. Cơ bản 11 chỉ tiêu công tác năm 2021 đều hoàn thành.

Trong năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành kịp thời các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên và tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 08 về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đánh giá về tình hình thanh niên năm 2021, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, chưa bao giờ tinh thần sẻ chia, sẵn sàng gánh vác, trách nhiệm với cộng đồng, tương thân tương ái của người trẻ được thể hiện rõ nét như năm 2021. Đứng trước khó khăn chung của đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, thanh niên có niềm tin, sẵn sàng sẻ chia, gánh vác, không nề hà, không ngại khó khăn, gian khổ.  

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, qua hoạt động của năm 2021 cũng cho thấy, cán bộ Đoàn có nơi, có lúc còn chậm hơn thanh niên, chưa nhạy bén, thích ứng, sáng tạo bằng thanh niên; cấp Trung ương không nhạy bén, sáng tạo bằng cơ sở, đặc biệt tinh thần "Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng" được cơ sở triển khai rất sáng tạo với nhiều cách làm, mô hình hay, hiệu quả và thực hiện chuyển đổi số rất nhanh chóng, hiệu quả.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng góp rất lớn vào công tác phòng, chống dịch bệnh

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, điểm nổi bật trong kết quả của năm 2021 là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với thực hiện nhiệm vụ của chính trị của từng đơn vị; chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, có sự thống nhất xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở, nhờ đó nhiệm vụ của các đơn vị đều hoàn thành và có những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
 

132854369267849216 z3070028545171 db64a1d730be70d019a0dab80a295116


"Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tham gia lực lượng tuyến đầu, hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và nhân dân gặp khó khăn....góp phần rất lớn để đưa đất nước ta trở về trạng thái bình thường mới", đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Trong năm 2022, năm được dự báo dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, trong đó cần phát huy vai trò nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của mình. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và một số tổ chức chính trị - xa hội tập trung tổ chức thành công Đại hội các cấp, trong đó cần phối hợp với các tỉnh, thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội từ cấp cơ sở, đây là cơ sở để tổ chức thành công Đại hội cấp Trung ương.

Bên cạnh đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2021, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đơn vị trong Khối cần phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên và người dân, đặc biệt trong phát triển nông nghiệp, đầu ra sản phẩm; tham mưu cơ chế chính sách để công nhân có nhà ở; tham mưu xây dựng đề án về chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, trong đó chú trọng tham gia giám sát ngay từ khi các chủ trương, chính sách mới được ban hành./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay11,942
  • Tháng hiện tại38,319
  • Tổng lượt truy cập19,548,832
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây