Bình Phước: Hỗ trợ 07 dự án, ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Thứ năm - 23/11/2023 03:55 438 0
Xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, thời gian qua các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên luôn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là với các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trong năm 2023, Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ và kết nối để hiện thực hóa 07 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên về lĩnh vực bảo vệ môi trường cụ thể: dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh (IMO) trong sản xuất Sản phẩm viên tinh nghệ mật ong lên men” (tác giả Đoàn Thị Minh Trâm); dự án “Trồng hoa Cẩm cù kết hợp trồng cây lá cảnh sử dụng các chế phẩm hữu cơ” (tác giả Đỗ Văn Phúc); dự án “Nông trại thiên nông theo hướng áp dụng công nghệ 4.0, thân thiện với môi trường” (tác giả Đặng Dương Minh Hoàng); dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh (IMO) trong nuôi trồng, chăm sóc hoa Lan bằng phương pháp hữu cơ” (tác giả Đoàn Thị Minh Trâm); dự án “Trồng dưa lưới công nghệ cao” (tác giả Nguyễn Văn Trung); dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh (IMO) trong trồng Ổi Trân Châu ruột đỏ” (tác giả Chu Thị Mai Là); và dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh (IMO) trong sản xuất phân hữu cơ - phân chim Yến” (tác giả Đoàn Thị Minh Trâm).

Đối với dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh (IMO) trong sản xuất Sản phẩm viên tinh nghệ mật ong lên men” của chị Đoàn Thị Minh Trâm: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã mời chủ dự án tham gia Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Cụm Đông Nam bộ do Trung ương Đoàn tổ chức nhằm quảng bá, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm; kết nối với các chuyên gia; mời tham gia các lớp tập huấn do Tỉnh Đoàn tổ chức; đồng thời, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ, hướng dẫn cách thức hoàn chỉnh dự án, áp dụng khoa học công nghệ và đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm.
1 6
Dự án “Sản phẩm viên tinh nghệ mật ong lên men (IMO8)” tham gia Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo cụm Đông Nam Bộ.

Đối với dự án “Trồng hoa Cẩm cù kết hợp trồng cây lá cảnh sử dụng các chế phẩm hữu cơ” của anh Đỗ Văn Phúc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã giới thiệu, hướng dẫn chủ dự án tiếp cận, hoàn thiện hồ sơ vay vốn các nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp như: Vốn 120 kênh Trung ương Đoàn, vốn Quỹ khởi nghiệp tỉnh,… Kết quả, dự án được xét duyệt vay 380 triệu đồng từ nguồn vốn 120 kênh Trung ương Đoàn và đã thực hiện giải ngân vào ngày 03/11/2023; đồng thời, dự án cũng được xét duyệt vay 300 triệu đồng từ Quỹ khởi nghiệp tỉnh và đang hoàn thiện hồ sơ giải ngân, dự kiến được giải ngân trong tháng 12/2023. Bên cạnh đó, giới thiệu và hỗ trợ chủ dự án hoàn chỉnh dự án tham gia Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023 do Trung ương Đoàn tổ chức, kết quả dự án đạt Giải ba “Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023”. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức và mời chủ dự án tham gia các lớp tập huấn về tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với bảo vệ môi trường.
2 5
Dự án “Trồng hoa Cẩm cù sử dụng các chế phẩm hữu cơ” tham gia Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023.
Đối với dự án “Nông trại thiên nông theo hướng áp dụng công nghệ 4.0, thân thiện với môi trường” của anh Đặng Dương Minh Hoàng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã giới thiệu, hướng dẫn chủ dự án tiếp cận, hoàn thiện hồ sơ vay nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp từ Quỹ khởi nghiệp tỉnh và đã được giải ngân với số tiền 300 triệu đồng lãi suất 01%/năm để phát triển dự án. Phối hợp với Đài PT-TH và Báo Bình Phước hỗ trợ đẩy mạnh tuyên truyền, đăng tải thông tin giới thiệu dự án nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến thanh niên trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung hướng tới tạo hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển bền vững. Đồng thời, mời chủ dự án tham gia các lớp tập huấn về khởi nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học do Tỉnh Đoàn tổ chức.
h1 2
Dự án “Nông trại thiên nông” theo hướng áp dụng công nghệ 4.0, thân thiện với môi trường.
Đối với dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh (IMO) trong nuôi trồng, chăm sóc Hoa lan bằng phương pháp hữu cơ” của chị Đoàn Thị Minh Trâm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã giới thiệu chủ dự án tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022 - 2023; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ hoàn thiện dự án đảm bảo theo các tiêu chí của Cuộc thi đặt ra. Đồng thời, mời chủ dự án tham gia các lớp tập huấn về khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn tổ chức; hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm; đồng thời mời chủ dự án tham gia Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Cụm Đông Nam bộ do Trung ương Đoàn tổ chức nhằm quảng bá, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm.
4 5
Dự án “Ứng dụng IMO trong nuôi trồng, chăm sóc Hoa lan bằng phương pháp hữu cơ”
tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước lần thứ II, năm 2022 - 2023.
Đối với dự án “Trồng dưa lưới công nghệ cao” của anh Nguyễn Văn Trung, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã hỗ trợ dự án tiếp cận và hoàn thiện hồ sơ vay vốn từ nguồn vốn 120 kênh Trung ương Đoàn và được giải ngân vào ngày 03/11/2023 với số tiền với là 400 triệu đồng; đồng thời tổ chức và mời chủ dự án tham gia các lớp tập huấn về tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với bảo vệ môi trường, các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật; mời cán bộ của Sở Khoa học và Công nghê, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến thăm, hỗ trợ, hướng dẫn chủ dự án thêm về các phương pháp kỹ thuật cần thiết khác trong quá trình canh tác dưa lưới trong nhà màng.
5 6
Tỉnh Đoàn tổ chức trao nguồn vốn 120 cho 02 dự án của 02 thanh niên là
Nguyễn Văn Trung với Dự án “Trồng dưa lưới công nghệ cao”
và Đỗ Văn Phúc với Dự án “Trồng hoa Cẩm cù sử dụng các chế phẩm hữu cơ”.
Đối với dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh (IMO) trong trồng Ổi Trân Châu ruột đỏ” của chị Chu Thị Mai Là, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trực tiếp đến thăm trao đổi, hỗ trợ, định hướng chủ dự án thực hiện dự án theo định hướng “doanh nghiệp xã hội” để phát triển bền vững và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội và cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ và đã sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP; hỗ trợ hoàn thiện dự án, hướng dẫn thêm các phương pháp kỹ thuật cần thiết khác trong quá trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP. Bên cạnh đó, mời chủ dự án tham gia các lớp tập huấn về khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn tổ chức và hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm.
6 5
Tỉnh Đoàn thăm dự án “Ổi Trân Châu ruột đỏ”.
Đối với dự án “Ứng dụng chế phẩm vi sinh (IMO) trong sản xuất phân hữu cơ - phân chim Yến” của chị Đoàn Thị Minh Trâm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã mời chủ dự án tham gia trưng bày, triển lãm sản phẩm tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo Cụm Đông Nam bộ do Trung ương Đoàn. Đồng thời, mời cán bộ của Sở Khoa học và Công nghê, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến thăm, hỗ trợ, hướng dẫn chủ dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quy trình sản xuất, đóng gói và bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đồng thời, mời chủ dự án tham gia các lớp tập huấn về khởi nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học do Tỉnh Đoàn tổ chức.
7 5
Dự án “Ứng dụng IMO trong sản xuất phân hữu cơ - phân chim Yến”
Đây là hoạt động thường niên của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn góp phần đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp toàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giúp chủ các dự án tự tin thực hiện hóa ước mơ của mình thúc đẩy phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp của thanh niên trên địa bàn tỉnh.
8 3
 
9 3
07 chủ dự án tham gia Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, năng lực chuyển đổi số
cho thanh niên khởi nghiệp và lớp tập huấn chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
và khuyến khích thanh niên ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh do Tỉnh Đoàn tổ chức.
Yến Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay11,894
  • Tháng hiện tại400,741
  • Tổng lượt truy cập22,027,607
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây