“Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

“Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

 22:23 10/06/2018

Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh là nguồn cổ vũ đầy nhiệt huyết cách mạng, mãi mãi tỏa sáng, dẫn đường toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bù Đốp: Đẩy mạnh các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường

Bù Đốp: Đẩy mạnh các hoạt động xung kích bảo vệ môi trường

 21:16 02/04/2018

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã triển khai các hoạt động hiệu quả, thiết thực. Nhiều phong trào, mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn, sức lan toả trong cộng đồng, đồng thời, phát huy được vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia bảo vệ môi trường.
Cao su Sông Bé ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Cao su Sông Bé ra quân Ngày Chủ nhật xanh

 02:23 06/03/2018

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, vừa qua, Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé đã phát động 6/6 cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.
Xuân biên giới tết yêu thương 2018 nặng những nghĩa tình

Xuân biên giới tết yêu thương 2018 nặng những nghĩa tình

 22:17 10/02/2018

Tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Trung ương Đoàn phát động, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bình Phước tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, từ ngày 28/01 đến 07/02/2018, Tỉnh Đoàn Bình Phước đã phối hợp với Hội từ thiện “Hạt phù sa”, Tỉnh Đoàn Bình Dương, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh… tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” lần thứ VII - năm 2018 trên địa bàn 3 huyện biên giới của tỉnh Bình Phước, trong đó hoạt động tập trung của Chiến dịch diễn ra tại huyện Bù Đốp với nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa.
Thông tri triệu tập Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Thông tri triệu tập Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

 19:34 10/01/2018

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Ngày 18/01, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Chung sức, đồng lòng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Chung sức, đồng lòng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

 19:46 01/01/2018

“Năm 2018, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ, khó khăn và thách thức đan xen… Trong bối cảnh đó, chúng ta phải phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để vững bước đi lên”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ trong cuộc phỏng vấn báo chí nhân dịp năm mới 2018.
Thanh niên toàn tỉnh sôi nổi các hoạt động chào mừng 61 năm Ngày thành truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017)

Thanh niên toàn tỉnh sôi nổi các hoạt động chào mừng 61 năm Ngày thành truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017)

 01:11 12/10/2017

Thiết thực thi đua lập thành tích kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017), các huyện, thị Hội và Hội thành viên tập trung tổ chức các hoạt động với chủ đề “Thanh niên chung tay vì an sinh xã hội”; nhiều hoạt động đã được tổ chức tạo nên sự đa dạng, phong phú cho công tác Hội và phong trào thanh niên, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

 22:38 01/10/2017

Năm 2017 được Ủy ban ATGT Quốc gia lấy chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi”, mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”. Phát huy vai trò của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi, chung tay cùng các cơ quan chức năng và toàn xã hội xây dựng văn hoá giao thông tới mọi người dân, đặc biệt là đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu: Vững tin trong lòng dân và xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đoàn Thanh niên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu: Vững tin trong lòng dân và xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 21:28 19/09/2017

Với hơn 70% quân số của đơn vị là đoàn viên, thanh niên; công tác Đoàn và phong trào thanh niên(CTĐ&PTTN) Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Hoàng Diệu thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Các đoàn viên thanh niên(ĐVTN) đã phát huy sức trẻ, tận tụy thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện cũng như các nhiệm vụ chính trị khác của đơn vị và địa phương nơi đóng chân.
Hội Doanh nghiệp trẻ: Nâng cao kỹ năng cho doanh nghiệp về “Ý tưởng, kế hoạch và đàm phán thương lượng trong kinh doanh”

Hội Doanh nghiệp trẻ: Nâng cao kỹ năng cho doanh nghiệp về “Ý tưởng, kế hoạch và đàm phán thương lượng trong kinh doanh”

 21:15 19/09/2017

Nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm về khởi sự cho doanh nghiệp. quản lý điều hành doanh nghiệp cũng như giúp doanh nghiệp phát huy tốt năng lực của mình góp phần phát triển kinh tế xã hội. Ngày 16/9/2017 Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Bình Phước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng cho doanh nghiệp về “Ý tưởng, kế hoạch và đàm phán thương lượng trong kinh doanh” tại Hội trường Hội Doanh nghiệp Trẻ.
Lan tỏa phong trào sáng tạo trong thanh thiếu nhi

Lan tỏa phong trào sáng tạo trong thanh thiếu nhi

 21:05 12/09/2017

5 năm liền là đơn vị dẫn đầu tỉnh tại các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật và thanh thiếu niên, nhi đồng, thị xã Đồng Xoài đang phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo trong lực lượng thanh thiếu niên, nhi đồng. Chính những đề tài, giải pháp, ý tưởng, sản phẩm sáng tạo đã góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước.
Sôi nổi chiến dịch hè tình nguyện tại Đồng Phú

Sôi nổi chiến dịch hè tình nguyện tại Đồng Phú

 20:16 02/08/2017

BP - Với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Phú chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện và đạt nhiều kết quả, thu hút đông đoàn viên thanh niên tham gia.
Tuổi trẻ Lộc Ninh với phong trào đền ơn đáp nghĩa

Tuổi trẻ Lộc Ninh với phong trào đền ơn đáp nghĩa

 20:39 09/07/2017

Phát huy truyền thống, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong thời gian qua, tuổi trẻ huyện Lộc Ninh đã có nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực thể hiện sự tri ân, trách nhiệm của mình đối với các anh hùng liệt sỹ, gia đình những người có công với cách mạng.
Không chỉ là phong trào mà phải hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp

Không chỉ là phong trào mà phải hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp

 05:32 17/03/2017

Cùng cả nước, tuổi trẻ Bình Phước đang ra sức phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc. Trong Tháng thanh niên, tuổi trẻ Bình Phước đã và đang xác lập 6 nhiệm vụ trọng tâm để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên đã được xây dựng dựa trên lợi ích chung của cộng đồng để phát triển một cách bền vững. Phóng viên Báo Bình Phước trao đổi với anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn về những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên.
Tháng thanh niên với các hoạt động hướng về cơ sở

Tháng thanh niên với các hoạt động hướng về cơ sở

 23:25 23/02/2017

Nhằm tạo không khí thi đua sổi nổi chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền và tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôi mới và văn minh đô thị. Tỉnh Đoàn Bình Phước sẽ tổ chức Lễ khởi động tháng thanh niên năm 2017 vào lúc 7h30’ ngày 28/2, tại Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài.
Kết quả ủng hộ đồng bào miền trung

Kết quả ủng hộ đồng bào miền trung

 05:36 10/11/2016

Phát huy tinh thần "Tương thân tương ái" bằng việc tham gia khắc phục hâu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và tích cực phòng chống bão Sarita do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Trong thời gian qua, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã tích cực tham gia và đã đạt được nhiều kết quả với nhiều ý nghĩa. Những sự ủng hộ đó đã và sẽ tiếp tục góp phần giúp đỡ đồng bào miền trung qua cơn khó khăn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục kêu gọi các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, các em thiếu nhi tích cực chung tay góp sức nhiều hơn nữa cho đồng bào miền Trung.
Bù Đốp: tổ chức Hội thi Thanh niên tuyên truyền bảo vệ rừng năm 2016

Bù Đốp: tổ chức Hội thi Thanh niên tuyên truyền bảo vệ rừng năm 2016

 04:27 13/10/2016

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền và nâng cao hiệu quả việc bảo vệ rừng tại địa phương. Ngày 10/10/2016, huyện Đoàn Bù Đốp đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tổ chức thành công Hội thi “Thanh niên tuyên truyền bảo vệ rừng năm 2016”.
Bình Phước: Sôi động tổ chức Hành trình kết nối học sinh, sinh viên

Bình Phước: Sôi động tổ chức Hành trình kết nối học sinh, sinh viên

 22:16 09/10/2016

“Biết yêu thương những người xung quanh mình, biết phát huy hơn về tinh thần tập thể, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc.” Đó là nhận định chung của gần 500 bạn học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn thị xã Đồng Xoài khi được tham gia Hành trình kết nối HSSV lần I, năm 2016 do Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia - Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài vào sáng ngày 09/10/2016.
Bù Đốp: Thực hiện công trình thanh niên xây 02 nhà nhân ái

Bù Đốp: Thực hiện công trình thanh niên xây 02 nhà nhân ái

 23:23 02/10/2016

Phát huy sức mạnh của tổ chức Đoàn - Hội trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội. Huyện Đoàn - Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bù Đốp đã tiến hành khảo sát và chọn 02 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sống ở những ngôi nhà tạm để hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái.
Tỉnh Đoàn ký kết phối hợp xây dựng xã điểm nông thôn mới tại huyện Bù Gia Mập

Tỉnh Đoàn ký kết phối hợp xây dựng xã điểm nông thôn mới tại huyện Bù Gia Mập

 23:04 08/09/2016

Ngày 8/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp với UBND xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ về việc triển khai thực hiện các phong trào hoạt động phát huy vai trò của tổ chức đoàn tham gia xậy dựng nông thôn mới tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, giai đoạn 2016 - 2017.
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay5,791
  • Tháng hiện tại160,212
  • Tổng lượt truy cập4,318,094
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây