STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Lịch công tác tuần 11/2023 12/03/2023 Lịch công tác tuần 11/2023
2 Lịch công tác tuần 08/2023 20/02/2023 Lịch công tác tuần 08/2023
3 lịch công tác tuần 07/2023 13/02/2023 lịch công tác tuần 07/2023
4 lịch công tác tuần 06/2023 05/02/2023 Lịch công tác tuần 6/2023
5 Lịch công tác tuần 05/2023 31/01/2023 Lịch công tác tuần 05/2023
6 lịch công tác tuần 02/2023 08/01/2023 Lịch công tác tuần 02/2023
7 Lịch công tác tuần 01/2023 02/01/2023 Lịch công tác tuần 01/2023
8 Lịch làm việc tuần 39/2020 21/09/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 39/2020 (từ ngày 21/9 - 25/9/2020)
9 Lịch làm việc tuần 34/2020 17/08/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 34/2020 (từ ngày 17/8 - 21/8/2020).
10 Lịch làm việc tuần 30/2020 20/07/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 30/2020 (từ ngày 20/7/2020 - 24/7/2020)
11 Lịch làm việc tuần 29/2020 13/07/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 29 (từ ngày 13/7 - 17/7/2020)
12 Lịch làm việc tuần 25/2020 17/06/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơm quan Tỉnh đoàn tuần 25/2020 (từ ngày 15/6/2020 - 19/6/2020)
13 Lịch làm việc tuần 24/2020 09/06/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 24 (Từ ngày 08/6/2020 - 12/6/2020).
14 Lịch làm việc tuần 23/2020 02/06/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 23/2020 (ừ 01/6/2020 - 05/6/2020).
15 Lịch mà việc tuần 21/2020 18/05/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 21/2020 (từ ngày 18/5 - 22/5/2020).
16 Lịch làm việc tuần 17/2020 22/04/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 17/2020 (từ ngày 20/4-26/4/2020)
17 Lịch làm việc tuần 16/2020 14/04/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 16 (từ ngày 13/4/2020 - 17/4/2020).
18 Lịch làm việc tuần 11/2020 09/03/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 11/2020 (từ ngày 09/3-13/3/2020).
19 Lịch làm việc tuần 08/2020 18/02/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 08/2020 (từ ngày 17/02 - 21/02/2020)
20 Lịch làm việc tuần 07/2020 09/02/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 07/2020 (từ ngày 10/02 - 14/02/2020).
21 Lịch làm việc tuần 06/2020 03/02/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 6/2020 (từ ngày 02/02 - 08/02/2020).
22 Lịch làm việc tuần 02/2020 08/01/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 02/2020 (từ ngày 06/01 - 10/01/2020)
23 Lịch làm việc tuần 01/2020 01/01/2020 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 01/2020 (từ ngày 30/12/2019 - 03/01/2020)
24 Lịch làm việc tuần 51/2019 16/12/2019 Lịch làm việc của BTV, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 51/2019 (từ ngày 16/12 - 20/12/2019)
25 Lịch làm việc tuần 50/2019 10/12/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 50/2019 (từ ngày 09/12 - 13/12/2019).
26 Lịch làm việc tuần 49/2019 03/12/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 49/2019 (từ ngày 02/12 - 06/12/2019)
27 Lịch làm việc tuần 45/2019 03/11/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 45/2019 (từ ngày 04/11 - 06/11/2019)
28 Lịch làm việc tuần 41/2019 09/10/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 41/2019 (từ ngày 07/10 - 11/10/2019).
29 Lịch làm việc tuần 40/2019 30/09/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 40/2019 (từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019).
30 Lịch làm việc tuần 39/2019 24/09/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuàn 39/2019 (từ ngày 23/9 - 29/9/2019)
31 Lịch làm việc tuần 38/2019 15/09/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 38/2019 (từ ngày 16/9 - 20/9/2019)
32 Lịch làm việc tuần 37/2019 09/09/2019 Lịch làm việc của BTV cơ quan, Tỉnh đoàn tuần 36/2019 (từ ngày 3/9 - 8/9/2019).
33 Lịch làm việc tuần 36/2019 03/09/2019 Lịch làm việc của BTV cơ quan, Tỉnh đoàn tuần 36/2019 (từ ngày 3/9 - 8/9/2019).
34 Lịch làm việc tuần 35/2019 26/08/2019 Lịch làm việc của BTV cơ quan, Tỉnh đoàn tuần 35/2019 (từ ngày 26/8 - 30/8/2019).
35 Lịch làm việc tuần 34/2019 19/08/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 38/2019 (từ ngày 19/8/2019 - 23/8/2019).
36 Lich làm việc tuần 33/2019 13/08/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 33/2019 (từ ngày 12/8/2019 - 18/8/2019).
37 Lịch làm việc tuần 32/2019 06/08/2019 Lịch làm việc tuần của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 32/2019 (từ ngày 05/8-09/8/2019).
38 Lịch làm việc tuần 31/2019 29/07/2019 Lịch làm việc của BTV Tỉnh đoàn, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 31/2019 (từ ngày 29/9 - 02/8/2019).
39 Lịch làm việc tuần 27/2019 01/07/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh đoàn tuần 27/2019 (từ ngày 01/7/2019 - 07/7/2019)
40 Lịch làm việc tuần 25/2019 16/06/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 25/2019 (Từ 17/6/2019 - 22/6/2019).
41 Lịch làm việc tuần 24/2019 10/06/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 24/2019 (Từ 10/6/2019 - 14/6/2019)
42 Lịch làm việc tuần 23/2019 02/06/2019 Lịch làm việc của BTV, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 23/2019 (từ ngày 03/6-09/6/2019)
43 Lịch làm việc tuần 22/2019 26/05/2019 Lịch làm việc của BTV, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 22/2019 (từ ngày 27/5/2019 - 31/5/2019).
44 Lịch làm việc tuần 21/2019 19/05/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 21/2019 (từ ngày 20/5-25/5/2019).
45 Lịch làm việc tuần 20/2019 12/05/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 20/2019 (từ ngày 13/5-19/5/2019).
46 Lịch làm việc tuần 19/2019 06/05/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 19/2019 (từ ngày 6/5-12/5/2019).
47 Lịch làm việc tuần 18/2019 03/05/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 18/2019 (từ ngày 2/5-5/5/2019).
48 Lịch làm việc tuần 17/2019 21/04/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 1/2019 (từ ngày 22/4-28/4/2019).
49 Lịch làm việc tuần 16/2019 15/04/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 16/2019 (từ ngày 16/4-21/4/2019).
50 Lịch làm việc tuần 15/2019 09/04/2019 Lịch làm việc của Ban Thường vụ, cơ quan Tỉnh Đoàn tuần 14/2019 (từ ngày 08/04/2019 - 14/04/2019).
XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay12,865
  • Tháng hiện tại378,899
  • Tổng lượt truy cập17,748,218
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây