ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

Không thể xuyên tạc việc học và làm theo Bác!

Không thể xuyên tạc việc học và làm theo Bác!

 •   14/09/2022 05:01:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là “không cần thiết”, không phải chỉ là “hình thức” như các thế lực thù địch ảo tưởng, xuyên tạc, mà đó chính là nhu cầu tự thân, nền nếp của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như của các tầng lớp nhân dân cả nước.
Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới

Bồi dưỡng lương tâm và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trẻ trong giai đoạn mới

 •   14/09/2022 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán coi gốc của cách mạng là dân, gốc của công việc là cán bộ, gốc của cán bộ là đạo đức.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở vùng Tây Nam Bộ

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở vùng Tây Nam Bộ

 •   09/09/2022 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Lợi dụng những khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương vùng Tây Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long), thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Đẩy lùi những tác phẩm “núp bóng nghệ thuật” làm tha hóa tư tưởng con người

Đẩy lùi những tác phẩm “núp bóng nghệ thuật” làm tha hóa tư tưởng con người

 •   09/09/2022 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thời đại hội nhập quốc tế và xã hội phát triển góp phần làm cho đời sống văn học-nghệ thuật (VHNT) ngày càng phong phú. Song VHNT cũng là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, phức tạp.
Cảnh giác để không bị lôi kéo vào các tổ chức bất hợp pháp

Cảnh giác để không bị lôi kéo vào các tổ chức bất hợp pháp

 •   06/09/2022 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Thời gian gần đây xuất hiện một số hội, nhóm hoạt động dưới danh nghĩa “xã hội dân sự”, kêu gọi bảo vệ người lao động, bảo vệ môi trường nhưng thực chất là lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động chống phá chế độ.
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại

 •   02/09/2022 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và các quyền cơ bản của con người, của dân tộc.
Bài 3: Bắt đúng bệnh, đồng bộ nhiều biện pháp (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Bắt đúng bệnh, đồng bộ nhiều biện pháp (Tiếp theo và hết)

 •   01/09/2022 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Ngăn ngừa, phòng chống, loại bỏ bệnh “tô hồng” báo cáo, giấu giếm khuyết điểm là công cuộc lâu dài, kiên trì, khó khăn. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó chú trọng thay đổi nhận thức, xây dựng nền đạo đức chính trị, liêm chính, công minh...
Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   01/09/2022 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).
Những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm

Những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm

 •   24/08/2022 08:29:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Để đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC).
Nghiên cứu, tuyên truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Nghiên cứu, tuyên truyền về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

 •   16/08/2022 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Bên cạnh nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại miền Trung- Tây Nguyên, nhiều năm qua Học viện Chính trị khu vực III còn quan tâm nghiên cứu, tuyên truyền và tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

 •   08/08/2022 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.
Không thể xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Không thể xuyên tạc, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 •   04/08/2022 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Sứ mệnh lịch sử (SMLS) toàn thế giới của giai cấp công nhân (GCCN) hiện đại là phát kiến vĩ đại của C.Mác. Bằng cái nhìn duy vật lịch sử, C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận chứng về sứ mệnh của GCCN trong toàn bộ học thuyết của mình, song tập trung nhất là ở lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) khoa học.
Giúp thanh niên “miễn dịch” với thông tin xấu, độc

Giúp thanh niên “miễn dịch” với thông tin xấu, độc

 •   03/08/2022 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Thống kê từ Báo cáo Ditital, tính đến tháng 6/2021, nước ta có gần 70 triệu người dùng Internet, gần 76 triệu người sử dụng mạng xã hội. Người dùng Internet ngày càng trẻ hóa, đa phần trong độ tuổi thanh niên. Ðây là môi trường để các thế lực thù địch truyền bá quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng, phủ nhận giá trị chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bí thư cấp ủy chống bệnh xa dân

Bí thư cấp ủy chống bệnh xa dân

 •   02/08/2022 08:13:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Xa dân là biểu hiện cụ thể của bệnh quan liêu, một căn bệnh nguy hiểm bậc nhất đối với cán bộ lãnh đạo.
Chiêu trò đòi "tự trị dân tộc" - sự mơ mộng hão huyền

Chiêu trò đòi "tự trị dân tộc" - sự mơ mộng hão huyền

 •   26/07/2022 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, hoạt động kích động người dân tộc thiểu số (DTTS) đòi ly khai tự trị dân tộc luôn là một trong những nội dung chủ đạo được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị ở các vùng DTTS...
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 17:41 23/07/2022   158

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 17:41 23/07/2022 158

 •   25/07/2022 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Tinh thần trách nhiệm là một giá trị văn hóa, được gọi là văn hóa trách nhiệm hay văn hóa bổn phận. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm “Là khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”(1).
Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành”

Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành”

 •   22/07/2022 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bác còn chỉ rõ: “Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu”.
Chủ động phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Chủ động phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

 •   21/07/2022 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy là quan điểm xuyên suốt của Đảng ta.

Các tin khác

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
 • Đang truy cập88
 • Hôm nay43,176
 • Tháng hiện tại100,327
 • Tổng lượt truy cập14,495,828
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây