Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ năm - 09/12/2021 02:33 344 0
Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị.
6c3d2b5437c2fc9ca5d3
Đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Sáng 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.

2

Dự hội nghị tại các điểm cầu địa phương có các đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, thành ủy, cán bộ chủ chốt các cấp...
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương điều hành tham luận.

3 3
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Diên Hồng. 

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận thức rõ, Hội nghị hôm nay rất quan trọng, nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các văn bản mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là các văn kiện rất quan trọng, triển khai thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao sẽ góp phần xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, căn cứ vào kế hoạch của Bộ Chính trị và một số kinh nghiệm bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Kết luận, Quy định đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến địa phương; biên soạn tài liệu ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm để phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai đến cán bộ, đoàn viên, hội viên; bằng các hình thức phù hợp với thực tế, phối hợp với cấp ủy các cấp phổ biến tinh thần cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW đến các tầng lớp nhân dân.

Xây dựng chương trình hành động và kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng cho biết, cùng với việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, thấm nhuần và thực hiện thật tốt 5 nội dung chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt hơn nữa quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước…

Theo Chương trình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phát biểu chỉ đạo.Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và kết thúc Hội nghị.

Tiếp tục cập nhật…

5 3
Hình ảnh tại điểm cầu chính Diên Hồng. 

12 văn bản mới

 Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 12 văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gồm:

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Quy định của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng.

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". 

Hướng dẫn của Ban Bí thư thực hiện Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Hướng dẫn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

XÂY DUNG HINH MAU THANH NIEN
Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập80
  • Hôm nay9,576
  • Tháng hiện tại409,824
  • Tổng lượt truy cập19,429,495
Video
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây