Tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn

Thứ năm - 17/05/2018 19:14 324 0
Mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội sẽ tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn với tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, có uy tín, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.
Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng ngày 17/5, tại Hà Nội, Đảng uỷ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 


Màn văn nghệ hát múa đặc sắc của cán bộ, sinh viên Học viện TTN Việt Nam.
 
Hội nghị là dịp để toàn Đảng bộ Trung ương Đoàn cùng nhìn nhận, đánh giá kết quả 02 năm triển khai hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
 
 
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Vũ Đức Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn.
 
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Trung ương Đoàn luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan Trung ương Đoàn.  Nhiều giải pháp đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực công tác đã được triển khai, trong đó xác định việc đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các ban, đơn vị và cơ quan Trung ương Đoàn là nhóm giải pháp căn bản, thường xuyên và trọng tâm, được triển khai đồng bộ trong toàn Đảng bộ.
 
 
Với cơ quan của tổ chức được vinh dự mang tên Bác kính yêu, việc học tập và làm theo lời Bác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa đảm bảo việc rèn luyện, hoàn thiện bản thân của đội ngũ, vừa nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của người cán bộ Đoàn, của những người làm công tác thanh thiếu nhi, vừa góp phần củng cố xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn với sự vững mạnh, vị thế, sự tin yêu ngày càng cao trong xã hội, trong thanh niên.
 
 
Trong suốt quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Đoàn ngày càng hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, ngày càng nhận thức rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, Phong cách Bác Hồ để nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng bản thân, hoàn thành mình hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, góp phần tốt hơn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cơ quan và của Trung ương  Đoàn. Học theo Bác, làm theo Bác đã dần trở thành việc hàng ngày, quen thuộc của phần lớn đảng viên, quần chúng cơ quan Trung ương Đoàn.
 
 
r

Đồng Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị mong muốn, mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội sẽ tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn với tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm...
 
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, phát hiện, tuyên dương, tôn vinh các cán bộ công chức, người lao động tiêu biểu là giải pháp quan trọng để Đảng bộ Trung ương Đoàn thúc đẩy đội ngũ nỗ lực rèn luyện, nâng cao chất lượng, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác Thanh niên trong thời kỳ mới. 
 
 
Đồng chí Lê Quốc Phong khẳng định: “14 điển hình tiêu biểu tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tôn vinh ngày hôm nay chính là những điển hình tiêu biểu nhất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 01 năm qua. Trên mỗi cương vị công tác, các đồng chí đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao”.
 
 
“Mong muốn các đồng chí điển hình tiêu biểu tiếp tục không ngừng nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực cho mọi người học tập, noi theo. Có nhiều đóng góp tích cực trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác năm 2018 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cơ quan Trung ương Đoàn”, đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn.
 
 
Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ và cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên, quần chúng của Đảng bộ cơ quan Trung ương Đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung cho việc học tập nghiêm túc, hiệu quả các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, trong Năm 2018, tập trung học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
 

 
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Vũ Đức Nam trao chứng nhận điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
 
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đòng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng; tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” để mọi tập thể, cá nhân học tập, phấn đấu và noi theo.
 
 
Thay mặt Đảng uỷ và Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội sẽ tiên phong, gương mẫu trong rèn luyện, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn với tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, có uy tín, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.
 

 
Giao lưu với các điển hình tiêu biểu tại chương trình.

 

Tại chương trình, các đại biểu đã được giao lưu với các điển hình tiêu biểu để qua đó giúp cán bộ, đảng viên cơ quan Trung ương Đoàn hiểu sâu sắc hơn, nhìn toàn diện hơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
 
 
Nhân dịp này, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tuyên dương, khen thưởng 14 đồng chí là những cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong số hơn 3.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ và cơ quan Trung ương Đoàn./.

Nguồn tin: doanthanhnien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Khảo sát người dùng

Website này theo bạn đã tốt hay chưa?

Thanh niên Việt Nam tiến bước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước
(Bài hát chào mừng Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022)
Xem thêm tại đây 
Liên kết Website
Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,049
  • Tháng hiện tại86,382
  • Tổng lượt truy cập2,419,453
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây