Trao công trình TN hỗ trợ xây dựng xã Nông thôn mới tại Bù Gia Mập


Nếu không xem được Video Clip, các bạn truy cập tại đây

Tác giả bài viết: Ban Biên tập - MC