Phát động và diễu hành hưởng ứng Chiến dịch "Giờ trái đất"


Nếu không xem được, các bạn truy cập tại đây

Tác giả bài viết: Ban Biên tập - MC