Ngày hội "Khi tôi 18"


Nếu không xem được video clip, các bạn truy cập tại đây

Tác giả bài viết: Ban Biên tập - MC